::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
ราคาชุดเรื่อนคลัชแรงเหวี่ยงเวฟ125i และชุดผ้าคลัชแรงเหวี่ยงราคเท่าไรครับ ทั้งชุดเลยครับ ตามรูปครับ
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณทิราคาอะไหล่ที่แจ้งมให้ทราบนี้เป้นราคากลางยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพี่มครับ 1.ชุดเรือนคลัทช์แรงเหวี่ยงราคาประมาณ 1600 บาท 2.ชุดผ้าคลัทช์ราคาประมาณ 1282 บาทครับ
   รูปภาพประกอบ


Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us