::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
ขอรบกวน ถามรายละเอียด cbr 150 i 1. อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง กี่ กิโล / ลิตร คับ 2. การเติม เบนซิน 91 / แก๊สโซฮอล์ 95 / แก๊สโซฮอล์ 91 E 20 จำนวนลิตร/การใช้อัตราความเร้ว ไม่เกิน 90 เท่ากัน อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ต่างกัน มัยคับ 3. การเติมน้ำมัน จำเป้นหรือไม่ ทีต้องเติมให้เติมถัง ( เพราะผมได้ยินคนใช้รถ เค้าบอกว่า เพื่อป้องกันสนิมในถังน้ำมัน ถ้าเราเติมไม่เต็ม จะเป้นสนิมได้ง่ายแล้ว สนิมจะไปอุดตัน ระบบหัวฉีด ทำให้ระบบมีปัญหา ) 4. ระดับขีดน้ำมัน ถ้า เหลือ 1 ขีด แล้วกระพริบ จำนวน ลิตรที่เหลือ ตอนกระพริบ เหลือ กี่ลิตร คับ 5. ระบบการจ่ายน้ำมันจาก ถัง จนถึงหัวฉีด มีตัวกรองน้ำมันหรือปาวคับ
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณณัฐพลคำถามที่สอบถามมานั้นจะตอบตามหัวข้อให้ทราบ 1.อัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงจะอยู่ที่ 35.6 กม/ลิตร 2.อัตราการกินน้ำมันเชื้อเพลิงจะพอๆกันครับ 3.ก็ไม่จำเป็นจะต้องเติมให้เต็มถังตลอด แต่ก็จะต้องเติมให้เต็มบ้างบางครั้ง 4.ข้อมูลว่าน้ำมันเหลือเท่าไรนั้นไม่มีข้อมูลจะต้องทดลองจับดู 5.ตัวกรองน้้ามันเชื้อเพลิงจะมีอยู่ 2 จุดตัวปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงและหัวฉีดครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us