::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
ปัญหาของ wave 110i เมื่อเร่งคันเร่งแล้ว ในจังหวะก่อนที่จะถึงรอบเดินเบาจะมีเสียงดัง ก็อก แก๊ก บริเวณฝั่งคลัช ซึ่งจากที่searchหาข้อมูลดูก็พบว่าเป็นกันหลายคัน ไม่ทราบว่าทางhondaทราบเรื่องหรือเปล่า หรือจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไร
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณ tew หลักการฟังเสียงเครื่องยนต์ว่าเป็นปกติหรือผิดปกตินั้นจะต้องฟังตอนเครื่องยนต์เดินเบาหรือเร่งคงที่ ถ้าเร่งแล้วเบาคันเร่งลงมาแล้วมีเสียงดังนั้นเป็นการทำงานของเครื่องยนต์ชิ้นส่วนต่างๆมีการสะบัดตัวถือว่าเป็นการทำงานปกติ ทางที่ดีนำรถไปให้ช้างทำการตรวจสอบดูอีกครั้วจะดีกว่าครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us