::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
สอบถาม ราคา แคร้งเครื่องโซนิค ซ้ายขวา ราคาเท่าไรคับ
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณ leam ราคาอะไหล่ที่แจ้งให้ทราบนี้เป็นราคากลางยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพี่มครับ 1.แคร้งเครื่องยนต์ด้าน R ราคาประมาณ 1921 บาท 2.แคร้งเครื่องยนต์ด้าน L ราคาประมาณ 1973 บาทครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us