::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
MSX 125 เบรกหน้าเวลาเข็นรถมีเสียงดัง อี๊ดๆตั้งแต่ซื้อมาวันแรก ภายหลังทราบข่าวว่าปัญหาเกิดจากขายึดชุดดิสเอียงซึ่งเกิดจากการผลิตทำให้เกิดเสียงดัง ถ้าเกิดจากสาเหตุนี้จริงทาง honda ต้องออกหนังสือเรียกรถที่ขายให้ลูกค้ากลับมาทำการกแก้ไขด่วน ไม่ใช้ให้ลูกค้าเจอปัญหาแล้วนำรถไปซ่อมเองครับ (ผมซื้อรถมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2556)
  คำตอบ
เรียน สุวิทย์ จากข้อความเห็นของท่าน ลงวันที่ 26 เม.ย. 2556 เกี่ยวกับการแจ้งอาการผิดปกติของรถจักรยานยนต์ MSX 125 ทางบริษัทขอขอบคุณในแนวทางและข้อเสนอแนะของท่าน บริษัทฯขอน้อมรับไว้และนำความเห็นดังกล่าวไปพิจารณาประกอบการดำเนินการของบริษัทในลำดับต่อไป ทางบริษัทฯขอชี้แจงว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ในกรณีเกิดอาการผิดปกติขึ้นกับการใช้สินค้าของผู้ซื้อ ทางบริษัทจะเร่งดำเนินการอย่างเป็นมาตรฐานและอย่างเป็นขั้นตอน ทั้งในการรับเรื่องปัญหา การตรวจสอบวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา การกำหนดแนวทางแก้ไข และดำเนินการประสานงานกับทางผู้จำหน่ายและผู้ซื้อเพื่อทำการแก้ไขอาการดังกล่าวจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ การที่ทางคุณสุวิทย์ได้อ้างถึงและเผยแพร่ข่าวสารทางเทคนิคในเรื่องของการเกิดเสียงดังที่เบรคหน้า ตามที่แนบเอกสารมาด้วยนั้น เอกสารดังกล่าวเป็นข้อมูลและแนวทางการแก้ปัญหาอาการเฉพาะรายสินค้ามากกว่าเป็นปัญหาในสายการผลิต ซึ่งอาการผิดปกติของสินค้าในแต่ละครั้งแม้ว่าอาการจะเกิดขึ้นจากวัสดุเดียวกัน แต่ในทางปฏิบัติงานจริงพบว่าอาการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นด้วยสาเหตุประการอื่นได้ โดยทางบริษัทฯจะต้องทำการตรวจสอบเป็นรายกรณีไป การเผยแพร่ข่าวสารดังกล่าวอาจเป็นการสร้างความเข้าใจผิดแก่บุคคลทั่วไป และอาจสร้างผลเสียหายอื่นๆที่จะตามมาในวงกว้างได้ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทางคุณสุวิทย์ ระงับการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้อื่น โปรดให้ความสำคัญและใช้ความระมัดระวังในการอ้างอิงข้อมูลของบุคคลอื่น ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการบิดเบือนข้อเท็จจริงและผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่บุคคลทั่วไป ขอแสดงความนับถือ หมายเหตุ หากรถของท่านมีปัญหารบกวนขอเบอร์โทรฯเพื่อประสานงานต่อไปหรือติดต่อcall center 02-7254000
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us