::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
ผมเป็นผู้ใข้รถ ฟอร์ซ่า 300 ในกลุ่มแรกๆทีมีปัญหากับสิ้นค้าที มีปัญหาอาการที1แก็กๆ ทีเกิดจากล้อ อาการอแก๊กๆที2 เกิดจากคลัท และปัญหาความร้อนของเครื่องยนต์ทีสูง โดยอาการทีสรุปมาเท่าทีทราบจากในกลุ่มผู้ใช้ forza300 คลับไทยแลนด์ คำถามของผู้ใช้ฟอร์ซ่า300คือ1 ทางเอพีฮอนด้ารับทาราบปัญหาดังกล่างบางหรือเปล่า 2เอพีฮอนด้า คิดจะสื่อสารกับลูกค้ากับปัญหาดังกล่าวบางไหมครับ(นอกจากให้ผุ้ใช้รถติดต้่อไปทีเอพีฮอนด้าเองครับ) 3 คุณภาพสินค้าหรืออะไหล่ทีประกอบ ทำไม่ทีการชำรุดหรือเสียหายได้ง่ายทั้งทีรถใช้งานไปได้ไม่นานครับ 4เอพีฮอนด้า จะมีการเพิ่มการรับประคุณภาพให้กับกลุ่มผู้ใช้รถ ฟอร์ซ่า300 ทีแจ้งแก้ไขปัญหารถไหมครับนอกจากเรียกไปเคลมๆไปเรื่อยๆหมดประกันคือจบ(หายไม่หายก็ไม่รู้) ขอบคุณครับ ตี๋ห้วยขวางครับ
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณปราโมทย์รายละเอียดปัญหารถนั้น ตามที่แจ้งกันทางโทรศัพท์ ถ้ามีปัญหาเพี่มเติมสามารถติดต่อกลับที่เบอร์โทร 02-725-4000 ครับ
   รูปภาพประกอบ


Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us