::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
สวัสดีครับ ผมอยากจะถามว่า ตอนเช้าเวลาอุ่นเครื่อง เครื่องจะเบาและดับ และถ้าเคร่ืองร้อนมากๆถ้าบิดคันเร่งจะมีเสียงดังแก๊กๆๆๆตามรอบบิด สาเหตุเกิดจากอะไรครับ ผมใช้เวฟ125i ปี2011ครับ
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณ chanot อาการเบาดับนั้นน่าจะเกิดจากรอบเครื่องยนต์ต่ำผิดปกติและระยะวาล์วมีการชิดหรือห่างผิดปกติด้วยครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us