::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
สวัสดีครับ พอดี สมุดรับประกัน สมุดคู่มือรถ หาย จะต้องทำไง ซื้อใหม่ได้ไหม ที่ไหน รถไม่ได้ออกที่ศูนย์ฮอลด้า แต่ร้านที่ไปออกมันอยู่ไกลจากบ้านมาก เราสามารถไปสั้่งซื้อที่ศูนย์honda แถวบ้านได้ไหม ขอบคุณครับ
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณกันเรื่องสมุดคู่มือรถและสมุดรับประกันนั้นไม่มีจำหน่ายหรือแจกให้ใหม่เพราะแต่ละคันจะติดใว้ที่รถคันละเล่ม การแก้ไขสมุดคู่มือผู้ใช้ให้เข้าไป Dowmload จากเวปไซด์ www.aphonda.co.th แล้วเลือกหัวข้อเทคโนโลยี ส่วนสมุดรับประกันนั้นเวลานำรถเข้าไปที่ศูนย์บริการจะต้องขอใบสั่งซ่อมเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานเวลารถมีปัญหาจะได้เป็นหลักฐานยืนยันครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us