::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
จะนำ ฮอนด้า โซนิค ไปออกต่างจังหวัด ควรพักรถทุกๆกี่กิโล และ ควรเช็คสถาพรถหรือ ชิ้นส่วนของรถอะไรบ้าง. ขอบคุณครับ
  คำตอบ
พักเมื่อน้ำมันแวะเติมน้ำมัน หรือก่อนน้ำมันจะหมดถัง และควรตรวจเช็คก่อนเดินทางคือ น้ำมันเชื้อเพลิง,น้ำมันเครื่อง,ยาง,เบรก,สัญญาณไฟ เป็นต้น
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us