::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
สามารถนำรถเข้ารับการตรวจเช็คฟรีตามระยะที่กำหนดไว้ ในตารางการบำรุงรักษาเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยไม่คิดค่าแรงในการตรวจเช็ค ณ ศูนย์จำหน่ายและบริการฮอนด้าที่ซื้อรถ ตรงนี้รวมไปถึงค่าแรงในการเปลี่ยนอะไหล่หรือค่าบริการซ่อมบำรุงตามระยะในคู่มือและชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่มีปัญหาที่สามารถเคลมได้หรือเปล่าครับ
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณ pongpat การตรวจเช็คฟรีนั้นจะเป็นการตรวจเช็ค 10 รายการ ถ้าเปลี่ยนอะไหล่นั้นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us