::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
ผมได้นำรถไปเช็คในเดือนตุลาคมในระยะ1000กิโลเมตรพอเช็คเสร็จมีสติ๊กเกอร์ติดไว้ว่า "มาเช็คครั้งต่อไปในระยะทาง 4000 กิโลเมตร ภายในเดือนมกราคม " อยากทราบว่าจะไปเช็คในกรณีไหนระหว่าง"4000กิโลเมตร"กับ"ภายในมกราคม" หากว่าขี่รถไม่ถึง4000กิโลเมตรภายในเดือนกิโลเมตรจะนำไปเช็คได้เลยหรือไม่ครับ
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณ Daniyan ตารางการตรวจเช็คนั้นอย่างไหนถึงก่อนก็นำเข้าไปตรวจเช็คได้เลยครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us