::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
ผมใช้ Nova dash 6 เกียร์ พศ 2541 อยากสอบถามราคาอะไหล่ดังนี้ครับ 1.ซิลปั้มน้ำ และ โอริง 2.ซิลจานไฟ 3.ซิลข้างข้อ 4.ซิลสเตอร์หน้า 5.ซิลแกนสตาร์ส 6.ปะเก็นฝา และปะเก็นเครื่อง 7.คันสตาร์ส (เจ็บใจจริงๆ จอดไว้นอกบ้าน มีคนมาขโมยไป) สงสัยว่ามันรั่วในระยะเวลาเดียวกันเลย รถใช้มา 55000 กม ขอบคุณครับ
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณธีรวัฒน์ราคาอะไหล่ที่แจ้งให้ทราบนี้เป้นราคากลางยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพี่มครับ 1.ซิลปั้มน้ำ และ โอริงราคาประมาณ 2045 บาท 2.ซิลจานไฟ ราคาประมาณ 164 บาท 3.ซิลข้างข้อราคาประมาณ 205 บาท 4.ซิลสเตอร์หน้าราคาประมาณ 56 บาท 5.ซิลแกนสตาร์สราคาประมาณ 80 บาท 6.ปะเก็นฝา และปะเก็นเครื่อง ราคาประมาณ 165 บาท 7.คันสตาร์ทราคาประมาณ1358 บาทครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us