::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
รกคลิกรุ่นเก่ากินนำ่มันปกติกี่กิโลต่อลิตรและนำ้มันเครื่องเติมเท่าไรครับ
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณ หอม น้ำมันเครื่องเติม 0.7 ลิตร อัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงจะอยู่ที่ 42 กม/ลิตรครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us