::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
wave 110i 2012 อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่ประมาณกี่กิโลเมตรต่อลิตรครับ
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณบุญเลิศอัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงในห้องทดสอบจะอยู่ที่ 57 กม/ลิตรครับ
   รูปภาพประกอบ


Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us