::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
สอบถามราคา ฝาครอบเครื่องด้านขวา เวฟ 125i ปี 2014 กับฝาครอบเครื่องด้านขวา Msx125 ทั้งสองอย่างเฉพาะฝาไม่รวมอุปกรณ์ต่างๆนะครับ
  คำตอบ
สวัสดีครับ คุณกฤษดา 1.ฝาครอบเครื่องด้านขวา เวฟ 125i ปี 2014 ราคา 1,600 บาท ประเก็นฝาครอบเครื่องด้านขวา ราคา 60 บาท 2.ฝาครอบเครื่องด้านขวา Msx125 ราคา 1,600 บาท ประเก็นฝาครอบเครื่องด้านขวา ราคา 60 บาท ราคาอะไหล่ที่แจ้งเป็นราคาโดยประมาณที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดการครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us