::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
โซนิค รุ่นสุดท้าย สตาร์ทมือไม่ติดครับ สตาร์ทเท้าปกติ เวลากดสตาร์ทมือจะดังแต๊ก ๆ แถว ๆ ข้างแบตเตอรี่ กับมอเตอร์ กดแตรดังปกติ เกิดจากอะไรครับ
  คำตอบ
สวัสดีครับ คุณวัฒณะ วายลม จากรายละเอียดที่แจ้งมาน่าจะเกิดจากแบตเตอรี่ไฟไม่พอจ่ายครับ ทำให้มีเสียงดังที่มอเตอร์แต่ไฟไม่พอที่จะทำให้มอเตอร์สตาร์ททำงานครับ เข้าศูนย์ที่สะดวกให้ข่างตรวจเช็คสภาพโดยรวมทั่วไปอีกครั้งรวมถึงชาร์ทแบตเตอรี่อาการน่าจะหายครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us