::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
ขอสอบถามราคาหน่อยครับ 1.กรองน้ำมันเครื่อง 2.กรองน้ำมันเชือเพลิง 3.ผ้าเบรกหน้า-หลัง 4.หัวเทียน เพราะรถผม MSX ตอนนี้ 45000 โลแล้วไม่เคยเปลี่ยนอะไหล่พวกนี้เลย เปลี่ยนแต่ น้ำมันเครื่องกับกรองอากาศ แล้วนอกจาก 4 ข้อที่กล่าวมามีอะไรต้องเปลี่ยนเพิ่มเติมหรือเปล่าครับ แล้วหัวเทียนถ้ารถยังวิ่งดีสตาทง่าย สมควรเปลี่ยนหรือเปล่าครับ ยอมรับรถใช้ดีมากครับ ยกเว้น โซ่กับเบรกหลังมันเสียงด๊างดัง
  คำตอบ
สวัสดีครับ คุณวินัย MSX กรองน้ำมันเครื่อง ควรตรวจเช็คทำความสะอาดทุกๆ 12,000 กม. กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ควรจะเปลี่ยนทุกๆ 48,000 กม. ส่วนผ้าเบรคหน้าหลังควรจะเปลี่ยนตามสภาพการใช้งาน หัวเทียนควรเปลี่ยนทุกๆ 8,000 กม. ครับ ถึงแม้นการสตาร์ทจะไม่มีปัญหาแต่มีผลทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และประสิทธิภาพของเครื่องยนต์จะลดลงครับ ส่วนราคาค่าใช้จ่ายต้องติดต่อศูนย์ที่จะเข้ารับบริการครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us