::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
ปั้มนำ้มันเชื้อเพลิงของ ZOOMER X ราคาเท่าไหร่ครับ
  คำตอบ
สวัสดีครับ คุณกิตติ พาณิชยกิจกุล ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง Zoomer-X ราคา 1,800 บาท ราคาที่แจ้งเป็นราคาที่ยังไม่รวมค่าจัดการค่าดำเนินการของทางศูนย์ครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us