::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
ถ้าจะเอารถไปตรวจเช็คสภาพภายในเครื่องทั้งหมดเลย เพราะรถไม่ได้ใช้นาน ทางศูนย์จะรับตรวจเช็คไหมครับ
  คำตอบ
สวัสดีครับ คุณสถาพร อังศิริ การตรวจเช็คสามารถเข้าศูนย์ได้ทุกศูนย์ที่สะดวกครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us