::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
ขอสอบถาม เกล์วัดระดับนำ้มันเบนซิน(ถังนำ้มันเชื้อเพลิง) รุ่น เวฟ110 ตัวแรกไฟเลี้ยวสีส้ม ขอราคาอะไหล่และเบอร์ อะไหล่
  คำตอบ
สวัสดีครับ คุณkroekchai ไม่ทราบว่า110 ตัวคาร์บู หรือ หัวฉีดครับ เพื่อความชัดเจน รบกวนขอหมายเลขเครื่องหรือหมายเลขตัวถังเพื่อจะได้ชัดเจนในการตรวจเช็คครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us