::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
เรื่องการเคลมข้อเหวี่ยงใหม่ cbr300 ยังไม่มีจดหมายมาบ้านสามารถไปจองคิวเคลมที่ศูนย์ได้เลยไหมครับ
  คำตอบ
สวัสดีครับ คุณอภิวัฒน์ ต้องขออภัยท่านในการเรียกทำการปรับปรุงคุณภาพในครั้งนี้ ท่านสามารถเข้าแจ้งทำเคลมศูนย์ฮอนด้าที่ท่านซื้อหรือที่ท่านสะดวกได้โดยท่านเข้าไปแจ้งเพื่อตรวจดูสภาพน้ำมันเครื่องที่ไส้กรองน้ำมันเครื่องก่อน และจองคิว เมื่ออะไหล่มาทางศูนย์ฮอนด้าจะโทรแจ้งท่านมาเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ครับ ขอบคุณครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us