::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
สอบถามรหัสอะไหล่ แผงมาตรวัดความเร็ว cick125i ปี2014 รุ่นรุ่น Idling Stop เพราะดูจากสมุดภาพอะไหล่ในเว็บแล้วก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นของรุ่นที่ต้องการไหมครับ
  คำตอบ
สวัสดีครับ คุณทวีศักดิ์ 37100-KZR-771 มาตรวัดความเร็ว ราคา 2200 บาท ราคายังไม่รวมค่าจัดการของทางร้าน หากยังไงรบกวนท่านนำรถไปที่ศูนย์ฮอนด้า ให้ช่างดูเพื่อให้ตรงรุ่นครับ ขอบคุณครับ
   รูปภาพประกอบ


Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us