::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
อยากทราบว่าพักเท้าหน้าcbr150 ราคาเท่าไรครับ สักได้ที่ไหนครับ
  คำตอบ
สวัสดีครับ คุณนเรศ พักเท้าหน้าcbr150 ตามรูปที่ส่งมาประกอบด้วยอะไหล่หลายชิ้นด้วยกัน ไม่ทราบว่าหมายถึงอะไหล่ชิ้นไหนครับ ถ้าหมายถึง ขาพักเท้าหน้า ราคา 282 บาท แกนพักเท้าหน้า ราคา 65 บาท ยางพักเท้าหน้า ราคา 44 บาท ราคาอะไหล่ที่แจ้งเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษี ค่าจัดการ ค่าดำเนินการของทางศูนย์ครับ ส่วนการสั่ง สามารถสั่งซื้อได้ตามศูนย์ได้ทุกแห่งที่สะดวกครับ
   รูปภาพประกอบ


Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us