::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
จารบีสำหรับลูกปืนพูลเลย์ตาม ใช้ชนิดไหนครับ
  คำตอบ
สวัสดีครับ คุณธนาวุฒิ บุญทรง การใช้จาระบี บริเวณผิวสัมผัสลูกปืนตลับหน้าสัมผัสที่อยู่กับที่ของพูลเลย์ตาม แนะนำให้ใช้ จาระบี (NIPPON OIL P/U N6B หรือ N6C หรือเทียบเท่า) ส่วนบริเวณผิวสัมผัสลูกปืนเข็มหน้าสัมผัสที่อยู่กับที่ของพูลเลย์ตาม แนะนำให้ใช้ จาระบี (Shell RETINEX LX2 หรือ NIPPON OIL P/U N6B หรือเทียบเท่า)
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us