::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
cb300f 1000 กิโลแรก ต้องเปลี่ยนอะไรบ้างครับ จะได้คุยกับช่างบริการใกล้ๆ บ้านครับ 1000 โลแรกสำคัญมากจึงอยากทราบข้อมูลที่ถูกต้องครับ
  คำตอบ
สวัสดีครับ คุณสรายุทธ แก้วสุพรรณ การตรวจเช็คตามระยะสามารถสามารถศึกษา ดูรายละเอียดหัวข้อการตรวจเช็คได้จากคูมือผู้ใช้ได้เลยครับ ซึ่งในคู่มือจะบอกรายระยะหัวข้อการตรวจเช็คทุกระยะครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us