::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
เหล็กพักเท้าหน้า คันสตาร์ท คันเบรกหลัง Wave 110I new ราคาเท่าไหร่ครับ หาในเว็บสมุดอะไหลฮฺ่อนด้าแล้วหาไม่มีครับมีแต่ของ wave 110I ปี 2011 แล้วสามารถใส่ wave 110I ปี 2011ได้ไหมครับ
  คำตอบ
สวัสดีครับ คุณกาย Wave110 i เหล็กพักเท้าหน้า ราคา 260 คันสตาร์ท ราคา 285 คันเบรกหลัง ราคา 205 บาท ส่วนจะหารุ่นอิ่นมาใส่ได้หรือไม่ทางบริษัทฯ ไม่มีข้อมูลครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us