::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
สวิงอาร์ wave 100z ราคาเท่าไร เอาตัว wave 110i มาใส่แทนได้มั้ย
  คำตอบ
สวัสดีครับ คุณสุรศักดิ์ ขุนตาแสง สวิงอาร์ม ราคา 1,650 บาท (ราคาที่แจ้งเป็นราคาที่ยังไม่รวมค่าใช้จ่าย ค่าดำเนินการ ค่าจัดการของทางศูนย์ครับ) ส่วนสามารถนำของรุ่น Wave110 i มาใส่แทนได้ไหม ทางเราไม่มีข้อมูลการใช้อะไหล่ข้ามรุ่นครับ
   รูปภาพประกอบ


Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us