::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
จากกระทู้ก่อนหน้าของผม http://greenzone.aphonda.co.th/greenzone_showquestion.asp?qid=36064 ถ้าผมเอารถเข้าซ่อมที่ร้าน ส.พระปิ่น ราคาอะไหล่จะประมาณที่แจ้งไหมครับ
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณภาคภูมิ จากการแจ้งราคาในกระทู้ก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นการแจ้งราคาเบื้องต้น ยังไม่ได้รวมค่าแรงในการติดตั้งอะไหล่ และทางเรายังไม่มั่นใจว่าร้านมีการสต๊อกอะไหล่ไว้ครบทุกรายการหรือไม่ จึงรบกวนให้ทางคุณภาคภูมิติดต่อประสานกับร้านก่อนนำรถเข้าเปลี่ยนอะไหล่ รวมถึงสอบถามราคาค่าอะไหล่และค่าแรงกับร้าน ส.พระปิ่นฯอีกครั้งหนึ่งครับ เบอร์โทร ส.พระปิ่นฯ 02-424-8427,02-433-2060
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us