::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
ขอทราบหมายเลขอะไหล่ พร้อมราคาเบื้องต้น ชุดหัวฉีด รถเวฟ125i (ไฟเลี้ยวบังลม)หมายเลขเครื่อง NF125CE-0037689 (ขอสอบถามอีกเรื่อง ถ้ามีนำ้มันเบนซินไหลหยดออกมาจากรูที่หัวฉีด ใช้สาเหตุที่หัวฉีดเสื่อมสภาพ ไม่สามารถปิดอยู่ได้ใช้หรือเปล่า ครับ)รถทำเครื่องทำวาล์วไปไม่นาน ตรงยางข้อต่อไอดีจนเข้าไปถึง ตรงส่วนตะแกรงเหล็กไส้กรองอากาศมีเขม่าสีดำจับอยู่มาก ควันจากท่อไอเสียติดเครื่องครั้งแรกจะมีสีดำมาก
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณเกริกชัย รถรุ่น Wave125i หัวฉีดหมายเลขอะไหล่คือ 16450-KPH-701 ราคาประมาณ 880 บาท ครับ และอาการของหัวฉีดเสื่อมคือ การฉีดน้ำมันไม่เป็นฝอยละออง ส่งผลให้เครื่องยนต์สะดุดเดินไม่เรียบ หรือสตาร์ทติดยาก และการฉีดน้ำมันเป็นหยดอาจส่งผลให้รถมีควันดำตามที่ได้แจ้งมาครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us