::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
สอบถาม crf250m เปลี่ยนนำ้มันเครื่้องปริมาณกี่ลิตรครับ เนื่องจากผมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเองที่ 1.4 ลิตร แต่หลังถ่ายก้มดูที่ช่องตาแมวขณะรถตั้งตรงแล้วระดับนำ้มันเครื่องยังอยู่เท่าขีดล่างครับ ผมสามารถเติมนำมันเครื่องเพิ่มอีกให้อยู่ที่ระดับกึ่งกลางตาแมวหรือไม่ครับ หรือไม่เป็นต้องเติมเพิ่มครับ
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณ อเล็ก ขอบคุณสำหรับคำถาม รถรุ่น CRF250M มาตรฐานการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องต้องเติมปริมาณ 1.4 ลิตร ครับ แต่หากมีการเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องด้วยต้องเติมในปริมาณ 1.5 ลิตร ครับ ส่วนการตรวจสอบระดับในช่อง(ตาแมว) มาตรฐานระดับน้ำมันเครื่องควรจะอยู่ระดับกึ่งกลางครับ (รถตั้งตรง) หากพบว่าตรวจสอบแล้วระดับน้ำมันในช่องตาแมวต่ำกล่ากึ่งกลาง คุณลูกค้ามาสารถเติมเพิ่มให้ถึงกึ่งกลางได้ หรือเข้าติดต่อกับศูนย์บริการฮอนด้าใกล้บ้านที่สะดวก เพื่อเติมน้ำมันเครื่องให้ได้ระดับมาตรฐานครับ.
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us