::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
pcx150 ล้อหน้ามีเสียงดังก็อกๆเวลาขี่บนพื้นถนนที่ไม่เรียบ ถามช่างที่ศูนย์ที่ซื้อรถบอกว่าปกติ!!! มีวิธีแก้ไขใหมครับ หรือผมต้องทนใช้ไปจนชิน!!! รถเพิ่งจะออกได้4วัน
  คำตอบ
เรียนคุณเทวัน อาการของเสียงก๊อกๆ ขณะขับขี่บนถนนที่ไม่เรียบ รายละเอียดและที่มาของการเกิดเสียง ดังที่ได้ชี้แจงไปทางโทรศัพท์ ครับ ต้องขออภัยในความไม่สะดวก ครับ.
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us