::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
อยากร้องเรียน ศูนย์ Honda นวนครยานยนต์ สำนักงานใหญ่ ไทธานี ไม่ให้บริการเช็คระยะ ตามคู่มือรถ คู่มือกำหนดว่า 1000 โลแรกเปลี่ยนไส้กรอง+นมค. แต่เป็นให้เฉพาะ นมค. โดยไส้กรองอ้างว่าให้เป็นที่ 6000 โล และต่อไปให้เปลี่ยน ทุก 6000 โล ซึ่งคูมือกำหนดให้เป็นไส้กรองทุกๆ 12000 โล ซึ่งมองว่าร้านจงใจจะหากำลังกับอะไหล่และค่าบริการ ไม่คำนึงถึงคู่มือที่ทาง Honda กำหนดไม่ หากผู้ใช้งานที่ไม่ค่อยรู้เรื่องรถหรือไม่ค่อยใส่ใจก็จะมองข้ามไป อยากให้ทาง Honda ช่วยมีมาตรกรตรวจ ศูนย์บริการแบบนี้ด้วยครับ จะได้ไม่เสียงชื่อ Honda เอง
  คำตอบ
เรียนคุณ ปกาศิต ขาวสง่า ก่อนอื่นต้องขออภัยในความไม่สะดวกกับการนำรถเข้ารับบริการร้านผู้จำหน่ายฮอนด้า และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ที่ท่านได้สะท้อนปัญหาให้ทาง เอ.พี.ฮอนด้าได้รับทราบข้อมูลการให้บริการ สำหรับปัญหาดังกล่าว เราจะเร่งดำเนินการตรวจสอบแก้ไข โดยมีแนวทางดังนี้ครับ จะให้เจ้าหน้าที่ภาคสนามเข้าไปติดตามรายละเอียด ณ ศูนย์บริการที่คุณลูกค้าแจ้งมา รายงานปัญหาให้เจ้าของกิจการให้รับทราบ อบรมมาตรฐานงานบริการ ณ ศูนย์บริการ รวมทั้งร่วมกำหนดมาตรการป้องกันร่วมกับร้านเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำขึ้นอีก คาดว่าจะดำเนินการให้จบขั้นตอนที่กล่าวมาได้ภายในวันที่ 2 ต.ค. 2560 นี้ครับ.
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us