::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
ขอสอบถามเกี่ยวกับ สายต่อระบายไอน้ำมันด้านบนของคาร์บูเรเตอร์เวฟ110 มีสองอัน ไม่ทราบว่าอันต่อเข้าถังดักไอน้ำมัน อันไหนปล่อยลอยไว้เฉยๆครับ
  คำตอบ
เรียนคุณ กิตติคุณ รถรุ่น Wave110 สายระบายของคาร์บูเรเตอร์สายที่ต้องปล่อยไว้เฉยๆ สังเกตุปลายสายจะตัดเฉียงครับ ส่วนสายที่ต่อเข้ากับถังดักไอ ปลายสายจะตัดตรงครับ เพื่อใช้สวมเข้ากับถังดักไอน้ำมันครับ (ต้องขออภัยที่ตอบคำถามล่าช้า) ครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us