::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
รบกวนสอบถาม เรื่อง ขนาดของกระบอกโช๊คหน้าของ scoopy i ปี2012 กับ รุ่น scoopy i ปี 2016 นั้นขนาดของชุดกระบอกโช๊คหน้า เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร และถ้าหากต้องเติมน้ำมันในกระบอกโซ็ค มาตรฐานต้องเติมเท่าไหร่ครับ ขอบคุณครับ
  คำตอบ
เรียนคุณ รัชพล รถ Scoopy-i รุ่นปี 2012 และ 2016 เช็คข้อมูลแล้วไม่มีข้อมูลแจ้งเรื่องขนาดความโตของกระบอกโช๊คอัพหน้านะครับ ส่วนเรื่องของปริมาณน้ำมันโช๊คที่เติมจะเติมปริมาณเท่ากันทั้ง 2 รุ่น ที่ 62 cc. บวก-ลบ 1 cc. ครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us