::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
สอบถามเรื่อง ของแต่ง H2C ท้ายสั้น CB150R เนื่องจากล่าสุดในคลับได้มีประเด็น ท้ายสั้น และความเอียงของทะเบียน ซึ่งทำให้โดน ตร จับปรับไปแล้วจำนวนหนึ่ง ผมจึงอยากสอบถามว่า ชิ้นส่วนท้ายสั้น นี้ก่อนผลิตออกมาได้ทำการตรวจสอบว่าถูกต้องกฏหมายแล้วหรือยังครับ หากถูกต้องแล้วจะทำยังไงให้ ตร ยอมรับ แต่หากไม่ถูกต้องกฏหมาย จะทำยังไงกับคนที่ซื้อไปติดตั้งแล้ว(ถามเผื่อครับ)
  คำตอบ
เรียนคุณ ปฐมพงษ์ ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับอะไหล่ตกแต่ง H2C ท้ายสั้น ครับ การผลิตอะไหล่ตกแต่งท้ายสั้นได้ผลิตภายใต้กฏกระทรวงกำหนดขนาดลักษณะป้ายทะเบียนรถ ที่กฎกระทรวงกำหนดไว้ในข้อที่ 5 มีรายละเอียดดังนี้ "แผ่นป้ายทะเบียนรถให้ติดตรึงไว้ในที่ที่เห็นได้ง่ายที่หน้ารถแผ่นหนึ่ง และที่ท้ายรถแผ่นหนึ่ง เว้นแต่รถจักยานยนต์หรือรถพ่วงให้ติดตรึงที่ท้ายรถหนึ่งแผ่น การติดตรึงแผ่นป้ายต้องไม่กระทำในลักษณะที่วัสดุที่ยึดแผ่นป้ายนั้นอาจปิดบังทั้งหมดหรือบางส่วนของตัวเลขนำหน้าตัวอักษรประจำหมวด ตัวอักษรประจำหมวด หมายเลขทะเบียนตัวอักษรแสดงชื่อกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดที่จดทะเบียน โดยต้องไม่นำวัสดุหรือสิ่งอื่นใดไม่ว่าจะก่อให้เกิดแสงสว่างหรือเรืองแสงหรือไม่ก็ตาม มาปิด บัง หรือติดไว้ในบริเวณใกล้เคียงกับแผ่นป้ายทะเบียนรถจนไม่สามารถมองเห็นทั้งหมดหรือบางส่วนของตัวเลขหรือตัวอักษรนั้น" จากรายละเอียดของกฏกระทรวงข้างต้น อะไหล่ H2C ท้ายสั้น ไม่ได้ขัดต่อกฎกระทรวงครับ อีกประการหนึ่งเมื่อเจ้าหน้าทีเรียกตรวจสอบรถที่มีการใส่อะไหล่ตกแต่ง อาจจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่แต่ละท่านจะพิจารณาครับ
   รูปภาพประกอบ


Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us