::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
อยากทราบว่า ครับรถเดินเบาได้แปปเดียว ก็ดับเกิดจากสาเหตุไรครับ เป็นตอนเครื่องเย็น เครื่องร้อนเดินปกติ เวฟ110i ปี2015
  คำตอบ
เรียนคุณ Not รถรุ่น Wave110-i อาการเดินเบาแล้วดับแต่ถ้าเครื่องร้อนแล้วไม่ดับ อาการดังกล่าวอาจเกิดจากรอบเครื่องยนต์ต่ำกว่าค่ามาตรฐาน ซึ่งโดนปกติค่ามาตรฐานรอบเดินเบาของรถรุ่น Wave110-i = 1,400 รอบต่อนาที ครับ อย่างไรก็ตามขอแนะนำให้นำรถเข้าตรวจเช็คสภาพทั่วไปที่ศูนย์บริการฮอนด้า เพื่อให้ช่างบริการได้ตรวจเช็คให้ครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us