::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
ทำไมรอบตัดที่ 8000 รอบครับ จากปกติตัดที่ 9500-10000 รอบ พึ่งมีอาการครับ ตัดทุกเกียร์ที่ 8000 รอบครับ รุ่น msx 125
  คำตอบ
เรียนคุณลูกค้า การตัดรอบการฉีดน้ำมันในระระบบหัวฉีด เป็นคำสั่งมาจากกล่อง ECM อย่างไรก็ตามคุณลูกค้าควรนำรถเข้าศูนย์บริการฮอนด้า เพื่อให้ช่างได้ตรวจเช็คการทำงานของกล่อง ECM ครับ และช่างอาจจะทำการรีเซ็ทกล่องเพื่อให้กล่องกลับมาอยู่ในค่าเริ่มต้นจากโรงงานอีกครั้งครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us