::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
รถผมpcx 2017 ตัวเตาแก๊ส รถผมมีอาการน้ำดันออกมาจากหม้อพักน้ำ ตอนนี้ยังแก้ไม่หาย แต่รถผมเคยมีอาการลูกสูบไหม้ เนื่องจากเกิดอาการแหวนหลวมทำให้น้ำมันเครื่องไหลเข้าห้องเผา่ไหม้ ทำให้ผมต้องซ่อมจ่ายเองโดยการเปลี่ยนเพลาข้อเหวี่ยง ลูกสูบ แล้วได้ทำการเปลี่ยนปะเก็นฝาสูบและขัดฝาสูบโดยช่างจากฮอนด้าแล้วตอนที่รถอยู่ภุเก็ต ช่างบอกให้ขับช้าๆเป็นการรันอินลูกสูบ ผมขับไม่เกิน80km/hr เพื่อรันอินเป็นระยะทาง1000km หลังจากครบ1000km ผมก็ได้ลองขับเกิน80km/hr ปรากฎว่าอาการน้ำดันออกาจกาหม้อพักน้ำก็ยังแก้ไม่หาย เหมือนน้ำในหม้อน้ำเดือดจัดจนดันน้ำในหม้อน้ำออกมาไว้ที่หม้อพักน้ำทำให้หม้อพักน้ำมีน้ำสะสมมากเกินไป ตอนนี้รถผมอยู่อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช พอจะหาศูนย์ที่อยู่ใกล้ๆหรือเป็นศุนย์ในอำเภอเมือง ที่ช่วยแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีไหมครับ เพราะต้องใช้รถทุกวัน
  คำตอบ
เรียนคุณ โอม จากที่ได้โทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและเราแนะนำว่าให้นำรถเข้าแจ้งอาการที่ศูนย์ฮอนด้า ธวัชมอเตอร์ เพื่อให้ช่างได้ตรวจสอบอาการให้
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us