::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
PCX150 ตัวสัญลักษณ์เอ ติดพอจอดไฟจราจรแต่พอออกตัวไฟสัญลักษณ์นั้นดับ มันเกิดจากอพไรหลอครับ แล้วเวลาบิดเปิดสัญญาณรถ ไฟรูปกุญแจ กระพริบ ปรพมาณ3-4ครั้ง คืออะไรครับ แล้วก็ไฟบอกน้ำมัน วิ่งออกข้างคืออะไรครับ
  คำตอบ
เรียนคุณ ยุทธการ ไฟสัญญาณ A คือ แสดงการทำงานของรถบบ Idling stop (ระบบหยุดการทำงานของเครื่องยนต์ขณะติดไฟแดง) และจะดับลงเมื่อรถวิ่งเคลื่อนตัวออกไปแล้ว ส่วนอาการไฟรูปกุญแจกระพริบ (ปกติจะกระพริบ 5 ครั้ง) เป็นการเตือนของระบบว่ารีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ (ห่างเกิน 2 เมตร) แต่ถ้าหากรีโมทอยู่กับรถแล้วไปยังกระพริบ อาจจะเกิดจากถ่านของรีโมทอ่อน รีโมทสื่อสารกับระบบไม่ได้จึงขึ้นสัญญาณเตือน และอาการที่ 3 ไฟบอกน้ำมันวิ่งออก อาจเกิดจากชุดลูกลอยของปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงมีการทำงานผิดปกติ ครับ ดั้งนั้น อาการทั้งหมดนี้ รบกวนคุณลูกค้านำรถเข้าแจ้งอาการที่ศูนย์บริการฮอนด้า เพือให้ช่างได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ได้ครับ
   รูปภาพประกอบ


Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us