::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
รถผมเป็นรถเวฟ125iไฟเลียวบังลมเมือก่อนตอนซื่อมาใหม่ๆ บิดขึ้น100กว่านิดๆแต่ตอนนี้มันอืดๆบิดไม่ค่อยขึ้น90กว่า เสียงท่อดังขึ้นแต่รถวิ้งเท่าเดิม จะทำยังให้มันไม่อืดคับ
  คำตอบ
เรียนคุณวรศักดิ์ จากข้อมูลที่คุณลูกค้าแจ้งมาเบื้องต้นคาดว่ารถอาจจะเครื่องยนต์หลวมบ้าง เพราะใช้งานมาแล้วระยะหนึ่ง ส่งผลให้กำลังของเครื่องยนต์ต่ำลง อย่างไรก็ตามนี่เป็นการสันนิฐานเบื้องต้นเท่านั้น เพราะเราไม่ได้ตรวจสอบอาการรถด้วยตัวเอง ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอาการรถและนำไปสู่การซ่อมแก้ไขอาการต่อไป เราขออนุญาตแนะนำให้นำรถเข้าแจ้งอาการที่ศูนย์ฮอนด้า เพื่อให้ช่างได้ตรวจเช็คอาการและแก้ไขให้ต่อไปครับ
   รูปภาพประกอบ


Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us