::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
MSX ใส่ฟิวเบออะไรครับ 10 หรือ 15 ครับ ตัวสีแดง 2 ตัว
  คำตอบ
เรียนคุณลูกค้า รถ MSX125 จากที่เราเช็คจากคู่มือ จะใช้ฟิวส์ 2 ขนาดครับ คือ ฟิวส์หลักขนาด 15 แอมป์ และฟิวส์รองขนาด 10 แอมป์ ซึ่งฟิวส์แต่ละขนาดของฮอนด้าจะเขียนกำกับไว้ที่ตัวฟิวส์อยู่แล้วครับว่าขนาดเท่าใด
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us