::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
สอบถามหน่อยคับ ผมเบิกโครงดรีมมาแล้วประกอบชุดสีไม่ได้รูน๊อตไม่ตรง ตอนนี้หัวหน้าช่างศูนย์ตรวจสอบและยกโครงไปแล้ว ผมจะของคืนเงินไม่เอาของแล้วได้รึป่าว เนิ่องจสกผมไม่มีเวลามารออะไหล่แล้ว ต้องรีบใช้รถ
  คำตอบ
เรียนคุณเฉลิมพล เมื่อพบว่าอะไหล่ที่สั่งซื้อจากศูนย์ฮอนด้ามีข้อบกพร่องสามารถเคลมคืนศูนย์ฮอนด้าได้ครับ (ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์) และขอคืนเงินจากศูนย์ได้ ส่วนศูนย์ฮอนด้าจะทำการเคลมคืนกับคลังอะไหล่เอเชียนพาร์ทเซ็นเตอร์อีกต่อหนึ่งครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us