::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
ขอสอบถามหมายเลขอะไหล่และราคาเบื้องต้น ของหูกระจกด้านซ้าน เทน่า (ตามรูปที่ให้มา) อีกข้อขอสอบถามราคาเบื้องต้นของกระจกมองหลัง NEW PCX 88210-K97-T00 กระจกมองหลังด้านขวา,PCX150 ALL NEW 88220-K97-T00 กระจกมองหลังด้านซ้าย,PCX150 ALL NEW ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
  คำตอบ
เรียนคุณลูกค้า ราคาอะไหล่ NEW PCX 88210-K97-T00 และ 88220-K97-T00 ราคา 150 บาท เท่ากันทั้งซ้ายและขวา ครับ ส่วนในรุ่น TENA เท่าที่ดูจากรูปเราไม่มั่นว่าเป็นรุ่นไหน แต่เบอร์อะไหล่เรือนยึดกระจกคือ 53173-KBP-900 จะใช้ในรุ่น ZN110 เฉพาะรุ่น M และ P เท่านั้นครับ
   รูปภาพประกอบ


Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us