::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
ปัญหา pcx 2017 รีโมทกุญแจอัจฉริยะ รถไม่ตอบสนองรีโมท ในการปลดล็อก
  คำตอบ
เรียนคุณกฤตชัย ก่อนอื่นต้องขออภัยที่ตอบคำถามล่าช้านะครับ อาการรีโมทไม่ค่อยตอบสนอง หรือปลดล็อกไม่ได้ในบางครั้งอาจเกิดจากถ่านของรีโมทเริ่มอ่อนนะครับ ให้ลองเปลี่ยนถ่านของรีโมทครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us