::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
ผมเป็นคนหนึึ่งที่สนใจจะซื้อ All New Forza300 มาใช้งาน แต่เนื่องจากในกลุ่มมีผู้ใช้บางท่านได้พบปัญหาเรื่องความร้อนเกิดขึ้น ไม่ทราบว่าทำไม QC ถึงไม่ผ่านครับ? อยากทราบว่าในส่วนนี้ทางเอ.พี.จะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร เพราะผมเองก็กลัวว่าหากซื้อไปแล้วจะพบปัญหาเช่นผู้ใช้งานท่านอื่น จึงรู้สึกไม่มั่นใจที่จะซื้อมาขับครับ รบกวนแถลงทีครับ
  คำตอบ
เรียนคุณชนะชัย รถ All new Forza300 ปัจจุบันเราพบอาการความร้อนขึ้นสูงอยู่แค่ 2 คัน อาจเกิดจากมีฟองอากาศในระบบน้ำหล่อเย็น ซึ่งแก้ไขโดยไล่อากาศจากระบบน้ำหล่อเย็นใหม่ก็ใช้งานได้เป็นปกติครับ ซึ่งในกระบวนการผลิตใช้เครื่องเติมน้ำหล่อเย็น ขณะนี้ที่ไลน์การผลิตในโรงงานได้เข็มงวดกระบวนการเติมน้ำหล่อเย็นแล้วโดยได้ดำเนินการตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว ดังนั้น สามารถมั่นใจได้ว่ารถที่ออกมาหลังจากนี้จะไม่พบอาการความร้อนขึ้นสูงอีกครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us