::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
เรียน Honda Big Wing ผมมีปัญหาเรื่องการเคลมกุญแจ Start ตอนนี้ไม่สามารถใช้งานรถได้เลย เคยติดต่อเข้าไปเคลมที่ BW หัวหิน ทางข่างถอดออกมาแล้ว แต่ผมว่าทางผมได้ตัดต่อสายไฟเพื่อติดตั้งตัววัดโวลล์ จึงไม่เคลมให้ อ้างว่าทาง Honda เคยตีกลับ ซึ่งทางผมลองสอบถามเพื่อน ๆ ในหลาย ๆ จังหวัดที่ทำเช่นเดียวกับผม แต่ทาง O หลาย ๆ ที่เคลมให้ได้ปกติ (มีกุญแจครบ 2 ดอก) ซึ่งผมมองว่า การตัดต่อสายไฟนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเสียหายที่เกิดจากการชำรุด หรือไม่ได้คุณภาพของตัวเบ้ากุญแจของรถรุ่น และ Lot ดังกล่าวนี้เลย จึงอยากขอความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องการเคลมด้วย เพราะตอนนี้ O ที่ใกล้ที่สุดที่จะเข้ารับบริการคือที่หัวหินครับ ขอบคุณครับ / โปรดแนะนำด้วยว่าต้องดำเนินการอย่างไร ถึงจะได้เคลมเบ้ากุญแจที่ใช้งานไม่ได้ดังกล่าวด้วยครับ ?
  คำตอบ
เรียนคุณเอกพงษ์ ทางเราขอติดต่อสอบถามรายละเอียดกับทางศูนย์ บิ๊กวิงหัวหินก่อนนะครับ ยังไงจะให้ศูนย์หัวหินเป็นผู้ติดสินใจและโทรแจ้งลูกค้าอีกครั้งครับ
   รูปภาพประกอบ


Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us