::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
หาซื้อจากที่ไหนได้บ้างคับ /ราคาเท่าประมาณเท่าไหร่
  คำตอบ
เรียนคุณลูกค้า เป็นสติ๊กเกอร์รุ่นพิเศษที่เราขอลิขสิทธิ์มาผลิตรถตามจำนวนที่ยื่นขอลิขสิทธิ์ไป และสติ๊กเกอร์ที่เป็นอะไหล่ก็จะผลิตมาเฉพาะรถกลุ่มพิเศษเท่านั้น ในกรณีรถเกิดความเสียหาย (อุบัติเหตุ) การสั่งซื้ออะไหล่ต้องแสดงหมายเลขเครื่องเพื่อยืนยังว่าเป็นรถที่อยู่ในกลุ่มพิเศษนี้ด้วยครับ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ครับ
   รูปภาพประกอบ


Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us