::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
เสียงเตือนรถมอเตอร์ไซค์ คลิก150i หาย
  คำตอบ
เรียนคุณลูกค้า เนื่องจากฟังก์ชั่นของรีโมท Click 150-i สามารถปรับรูปแบบการแสดงผล โดยให้มีเสียงเตือนและไม่มีเสียงเตือนก็ได้ โดยปรับที่รีโมท ดังนั้น โปรดนำรถเข้าติดต่อร้านที่ซื้อเพื่อให้ช่างปรับตั้งค่าให้ หรือศึกษาด้วยตัวเองจากคูมือผู้ใช้ที่มีมาพร้อมกับรถครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us