::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
Wave110i 2017 ระยะห่างของวาล์วไอดี-ไอเสียเท่าำรหรอครับ แล้วอาการรอบเดินเบาไม่นิ่งไม่เป็นจังหวะต่อเนื่องตอนเครื่องเย็นเกิดจากอะไรครับ
  คำตอบ
เรียนคุณพชรพล ระยะห่างวาล์วมาตรฐาน ไอดี =0.10 mm. ไอเสีย = 0.15 mm. ครับ และอาการรอบเดือนเบาไม่นิ่งในขณะเครื่องยนต์เย็นมีความเป็นไปได้ว่าหัวเทียนเสื่อมสภาพตอนเครื่องเย็นจึงจ่ายไฟได้ไม่ได้ ซึ่งปกติแล้วหัวเทียนมีกำหนดเปลี่ยนทุกๆ 8,000 km. ครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us