::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
สอบถามทางแผนกอะไหล่ ทางเราได้ทำลูกกุญแจของมอเตอร์ไซต์ รุ่น คลิก 125 i หาย ณ ตอนนี้เลยใช้ลูกสำรองที่เป็นต้นฉบับไปก่อน แต่ทางเราก็ต้องการปั๊มลูกกุญแจขึ้นมาอีก 1 อันเพื่อเป็นสำรองไว้ กันกรณีที่กุญแจต้นแบบหาย ทางเราติดต่อศูนย์ที่เราซื้อมอเตอร์ไซต์ เพื่อซื้อดอกกุญแจเปล่ามาในราคา 140 บาท โดยที่บอกรหัสกุญแจกับทางร้านค้าเรียบร้อยแล้ว ต่อมานัดเข้าไปรับกุญแจที่สั่งจองไว้ และนำไปกลัดโดยใช้ดอกกุญแจต้นฉบับเป็นต้นแบบ ปัญหาคือ ตัวไขช่องนิรภัยไม่สามารถใช้ได้ ทางเราได้ติดต่อศูนย์อีกครั้งเพื่อสอบถามความถูกต้องว่าลูกกุญแจที่ให้มาเป็นดอกที่ถูกต้องหรือไม่ หรือว่าดอกกุญแจที่ให้มายังไม่ได้ใส่เม็ดแม่เหล็กไว้ที่ตูดดอกกุญแจ ทางร้านบอกมาสั่งสินค้าถูกต้อง แต่กรณีนี้ต้องเปลี่ยนช่องนิรภัยใหม่ทำให้เราต้องถือกุญแจ 2 ดอก ในการใช้รถมอเตอร์ไซต์ คือดอกกุญแจที่ซื้อมากลัดเองใช้ไขมอเตอร์ไซต์ อีกดอกกุญแจใช้ในการเปิดช่องนิรภัย ****อยากสอบถามว่ากรณีที่ลูกค้าทำกุญแจหาย ทางศูนย์ไม่สามารถสั่งทำดอกกุญแจที่ตัวเปิดช่องนิรภัยตรงกับรถของลูกค้าได้เลยเหรอค่ะ กรณีทางเราจะต้องแก้ปัญหายังไงหาถ้าไม่อยากเปลี่ยนเบ้ากุญแจทั้งชุด หรือ เปลี่ยนช่องนิรภัยใหม่
  คำตอบ
เรียนคุณลูกค้า โดยปกติการสั่งซื้อลูกกุญแจจะต้องใช้รหัสดอกกุญแจรหัสเดิม แถบแม่เหล็กถึงจะตรงกันและสามารถเปิดม่านนิรภัยได้ จากนั้นจึงค่อยนำไปกัดฟันดอกกุญแจ เพื่อให้ใช้งานได้ทั้ง 2 ส่วนอย่างสมบูรณ์ ในกรณีที่ลูกค้าแจ้งมาเมื่อสั่งดอกกุญแจมาแล้วน่าจะยังไม่ได้ลองเปิดม่านนิรภัยว่าเปิดได้หรือไม่ และนำกุญแจไปกัดฟันเลย ถ้าเป็นลักษณะที่กล่าวมานี้มีความเป็นไปได้ว่าสั่งรหัสผิด จึงทำให้เปิดม่านไม่ได้ ส่วนเรื่องการกัดฟันกุญแจก็กัดตามดอกต้นแบบทำออกมาแล้วก็สามารถใช้ได้ปกติครับ และในกรณีนี้ถ้าจะแก้ปัญหาให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ก็คงต้องสั่งซื้อให้ถูกต้อง (ให้ลองเปิดม่านนิรภัยก่อนนำไปกัดฟันดอกกุญแจ) ครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us